Imajući u vidu prava korisnika svojih usluga i potencijalnih

korisnika svojih usluga (u nastavku teksta: Korisnici), a na osnovu

Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Premium Drop doo Erdevik, Masarikova 13, PIB: 112580437 u skladu sa članom 43.

Zakona o zaštiti podatka u ličnosti (u nastavku teksta: EduWine),

20.07.2021. godine donose sledeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

1. Uvodne odredbe

Ovaj Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u nastavku teksta:

Pravilnik) pravni je akt koji predstavlja izjavu o privatnosti, odnosno,

kojim se uspostavljaju osnovna pravila o obradi podataka o ličnosti u

Premium Drop doo (u nastavku teksta: EduWine).

Pravilnikom se određuju:


vrsta ličnih podataka koji se prikupljaju,


način na koji se lični podaci prikupljaju,


namena za koju se lični podaci prikupljaju,


način na koji se lični podaci obrađuju,


kao i ostale relevantne informacije u vezi sa ličnim podacima.


Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti ujedno upoznaje Korisnike sa

njihovim pravima u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem ličnih

podataka koje po svojoj volji daju na korišćenje i obradu EduWine, a sa ciljem zaštite njihove privatnosti u skladu sa

važećim zakonima i propisima.

2. Vrste ličnih podataka Korisnika koji se prikupljaju

EduWine prikuplja, obrađuje i koristi sledeće lične podatke Korisnika:


 • ime i prezime,


 • adresa prebivališta ili boravišta,


 • kontakt telefon,


 • adresa e-pošte,


 • jedinstveni identifikator dobijen putem “kolačića”,


 • ostale lične podatke Korisnika, koje Korisnik po svojoj volji daje na korišćenje i obradu.


Svi lični podaci Korisnika zaštićeni su propisanim merama sigurnosti i

nadzora, strogo čuvani i istima se postupa u skladu s pozitivnim

propisima.

Lični podaci Korisnika dostupni su samo zaposlenima u EduWine, koji su u obavezi da te podatke striktno čuvaju i ne daju trećim licima.

3. Način prikupljanja ličnih podataka Korisnika

Za potrebe pružanja svojih usluga EduWine prikuplja lične podatke Korisnika na sledeći način:


Direktno, kada Korisnik: • popuni obrazac prijave na kurs na veb-sajtu edu-wine.com;


 • uputi telefonski poziv;


 • pošalje pisanu poruku putem telefona, društvenih mreža, e-pošte ili pisma;


 • potpiše ugovor o pohađanju kursa.Prilikom posete Korisnika, veb-sajt edu-wine.com koristi kolačiće

koji se pohranjuju na uređaje za pristup internetu s ciljem praćenja

posećenosti stranice, utvrđivanja trendova i boljeg razumevanja zahteva

Korisnika. Isključivanjem i/ili blokiranjem kolačića Korisnik i dalje

može pregledati veb-sajt, no postoji verovatnoća da u tom slučaju

funkcionalnost veb-sajta neće biti u potpunosti dostupna Korisniku.


Šta su kolačići (cookies)?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na Vaš uređaj kada

posetite neku veb stranicu i Vaš računar ih čuva. Kolačići se zatim

šalju natrag izvornom veb-sajtu svaki idući put kada posetite taj

veb-sajt ili nekom drugom veb-sajtu koji prepoznaje taj kolačić.

Kolačići služe kao memorija veb-sajta, koja mu dopušta da se seti vašeg

uređaja kada ga ponovo posetite. Kolačići isto tako mogu zapamtiti vaše

postavke, poboljšati korisnički doživljaj, kao i uređivati reklame koje

vidite.

 

Kolačići trećih strana

Naš veb-sajt može da sadrži reklame o uslugama i linkove ka trećim

stranama i na taj način može dozvoliti postavljanje kolačića trećih

strana. Te kolačiće ne kontrolišemo. Za više informacija o tome kako se

neka treća strana koristi kolačićima, molimo Vas da posetite

odgovarajući veb-sajt treće strane.

 

Kako kontrolisati i obrisati kolačiće

Većina internet pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete

promeniti postavke pretraživača da odbija nove kolačiće, onemogući

postojeće, ili da Vas jednostavno obavesti kad su novi kolačići poslati

na Vaš uređaj.

Kako biste postavili Vaš pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte

uputstva u odeljku za pomoć pri radu u okviru Vašeg pretraživača (obično

se nalaze pod „Pomoć“, „Alati“ ili „Uredi“).


Napominjemo da se određene funkcionalnosti veb-sajta mogu izgubiti ako

odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanjem kolačića

ili kategorije kolačića ne brišete kolačić iz vašeg pretraživača. To

morate učiniti sami u meniju pretraživača.

 

Promene u vezi sa našom upotrebom kolačića

Obaveštenje o bilo kakvim izmenama u vezi sa upotrebom kolačića

objavićemo ovde, a informacije o eventualnim izmenama biće istaknute na

našem veb-sajtu i jasno će upućivati gde možete da pročitate o izmenama u

celini.

 

  4. Namena za koju se prikupljaju lični podaci i način njihove obrade

EduWine prikuplja lične podatke za sledeće namene:


 • komunikacija s Korisnicima;


 • pružanje usluga Korisnicima;


 • ispunjavanje zakonskih obaveza;


 • oglašavanje, na primer: dostava promotivnih materijala, obaveštenja i sl.;


 • unapređenje poslovanja;


 • razvoj novih usluga;


 • za druge namene uz prethodni pristanak Korisnika


Lični podaci Korisnika prikupljaju se po osnovi pristanka koji nam

Korisnik daje, ugovorne obaveze, zakonske obaveze i legitimnog interesa.

5. Ostale relevantne informacije u vezi sa ličnim podacima

EduWine prikuplja podatke o potencijalnim Korisnicima koji uključuju

lične podatke: ime i prezime, adresu e-pošte, kontakt telefon, a pri čemu ostavljaju prethodno navedene lične podatke.

Stoga je prikupljanje i obrada ovih podataka potencijalnih Korisnika naš

legitimni interes.

Lične podatke EduWine čuva i obrađuje samo onoliko dugo koliko je

potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, ispunjenje određenog

legitimnog interesa Korisnika ili EduWine, ili

duže od toga, ako je tako predviđeno pozitivnim propisima.

Prava Korisnika su:


 • pristup informacijama o tome koje je lične podatke Korisnik po svojoj volji stavio na raspolaganje, obradu i čuvanje;


 • ispravak netačnih ličnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji stavio na raspolaganje, obradu i čuvanje;


 • uklanjanje ličnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj

volji stavio na raspolaganje, obradu i čuvanje, na zahtev Korisnika;


 • ulaganje prigovora.


EduWine obrađuje lične  podatke Korisnika u Republici Srbiji.

Lične podatke Korisnika EduWine može proslediti trećim licima samo

ako je to u vezi sa ispunjenjem ugovora, ostvarivanjem prava ili

izvršavanjem dužnosti Korisnika i EduWine koji

proizlaze iz ugovora između nas i Korisnika, ili po zakonskoj obavezi

i/ili zahtevu nadležnih državnih organa.

Korisnik može poslati  upit o zaštiti podataka o ličnosti redovnom

poštom na adresu: Premium Drop doo, Masarikova, 22230 Erdevik ili slanjem

imejla na službenu adresu: info@edu-wine.com

EduWine zadržava pravo izmene, dopune i stavljanja van snage

Pravilnika bez obaveze da o tome lično obavesti Korisnika i druge

zainteresovane strane. Obaveštenje ove prirode će biti istaknuto na

našem veb-sajtu. Stoga se Korisnicima i svim drugim zainteresovanim

stranama preporučuje da redovno prate sadržaje našeg veb-sajta.